Vikten av att röra sig

När det är dåligt väder eller kallt på vintern är det lätt hänt att barn själva får ta ansvaret för att aktivera sig. Med tanke på hur viktig leken och den fysiska aktiviteten är för barns utveckling och framtida hälsa är det inget man som förälder eller vuxen kan lämna åt slumpen.

Modern forskning visar det man egentligen alltid har vetat: att aktiva och stimulerade barn bidrar starkt till fysiskt friska och mentalt sunda vuxna individer.

De flesta barn har så pass mycket spring i benen att det egentligen är de vuxna som väljer att sätta stopp för deras framfart. Men allt får många hinder till rörelse och lek lämnar barnen otillfredsställda. Detta har visat sig att även resultera i koncentrationssvårigheter för barn vilket kommer att påverka både deras barndom och vilken framgång de kan nå som vuxna. Med andra ord måste barnen få utlopp för det inneboende behov av aktivitet för att senare kunna ta till sig nya kunskaper.

Så när vintern kommer får man som vuxen inte låta barnen bara sitta hemma. Visst är det mysigt att pyssla, titta på tv och mysa tillsammans. Men glöm inte att fysisk aktivitet har så många fördelar att den inte kan förbises!

Så när alla lekar inomhus känns tråkiga och utslitna en kall vinterdag bör man klä på sig och barnen varmt och gå ut. Ta med bollar att leka med i snön. Ta med pulkan och se hur barnen får jobba fysiskt för att ta sig upp för backen gång på gång efter att ha blivit belönade för sitt arbete med en snabb tur ner i pulkan.