Vad är rimlig tid för barn och användning av telefon.

Dagens samhälle har med sin användning av smartphones även smittat av sig mot de yngre generationerna. Som förälder kan det vara svårt att veta vad som är rimligt för sitt barn och dess användning av surfplattor och telefoner.

barn internet surfplatta_336928517 (1)

På de flesta skolor har regler om telefonerna skapats, och barnen får på många skolor lämna in sin telefon på morgonen för att få igen den när skoldagen slutar. En mycket bra regel, då barnen under skoltid får leka och umgås på raster istället för att bara sitta med sina telefoner.

Men vilka regler kan man som förälder skapa hemma, för att främja familjelivet och att man umgås tillsammans.

En viktig sak att tänka på är att man som vuxen föregår med gott exempel. Att man själv lägger undan sin telefon och tar sig tid för barnet och familjen. En undersökning som gjordes för att kartlägga barns användning av surfplattor och telefoner,visar att barn sitter uppkopplade ca 3-5 timmar per dag. I vissa fall så mycket som 8 timmar. Det är helt sanslöst höga siffror. Det är tid som barnen tidigare generationer använt till lek och samspel. Tidigare använde de sin fantasi till att rita och pyssla.

Det är upp till oss föräldrar att ta ansvar för barnets användning. Att sätta gränser. Många surfplattor har funktioner som låser dem mellan vissa klockslag.

Men vad som är rimligt är ju en fråga som bara den enskilda familjer kan besluta om. Vissa anser att en timme om dagen är tillräckligt,medan andra tycker tre timmar är ok. Det viktigaste av allt är att man är tydlig till barnet. Så att de vet vilka regler som gäller.