Skola och fritids utomhus

Att bedriva skola och kanske framför allt fritids utomhus har blivit allt mer vanligt på flera håll runt om i landet.

Lek utomhusDet finns flera fördelar med att bedriva undervisning utomhus i naturen och det fria. En av dessa är att barnen på ett lättare sätt lär sig att förstå och uppskatta naturen. Det är också lättare att som lärare förklara olika ekologiska samband, vilket gör att eleverna på ett enklare och närmare sätt förstår vikten av miljöfrågor, vilket i sin tur förhoppningsvis leder till att eleverna när de så småningom blivit vuxna tar ett större ansvar för miljö och natur. Dessutom är det bra att barnen får vara ute och röra på sig, vilket i längden medför en bättre hälsa och livsstil.

En annan positiv aspekt med undervisning eller fritidsverksamhet utomhus är att det ofta är en mindre stressande och mer avslappnad miljö än inomhus. Forskning har visat att det för barn och unga är stressande att bara sitta vid en skolbänk inomhus hela dagarna, vilket i sin tur leder till sämre inlärning eftersom stress på verkar inlärning i negativ riktning, det vill säga barn som undervisas utomhus lär sig mer.

På flera håll runt om i landet finns de så kallade naturskolorna, vilka bland verkar för att mer undervisning ska ske ute i naturen.

Även om kanske skolundervisning utomhus inte är så vanligt så är det betydligt vanligare att fritidsverksamhet bedrivs helt eller delvis utomhus. I Sverige är det många barn som efter det att skoldagen slutat tillbringar resten av dagen på just fritids.